Ansvarsfriskrivning

Denna internetnärvaro har sammanställts med stor noggrannhet. Silkroot LLC tar inget ansvar för eventuella nackdelar eller skador till följd av den information, de rekommendationer eller referenser som anges. Innehållet på denna hemsida är endast avsett för informationsändamål. Informationen är inte rekommendationer och ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från experter. När du fattar beslut bör du rådfråga certifierade experter. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar kvarstår oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Information om kundernas äkthet

Recensionerna kontrolleras inte för äkthet innan de publiceras. De kan därför också komma från konsumenter som inte har köpt/använt de bedömda produkterna. Recensionerna återspeglar enbart författarens åsikter och synpunkter, inte från Silkroot. Silkroot varken verifierar eller godkänner några påståenden som görs i dessa recensioner.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Den här bloggen innehåller allmän information och diskussioner om hälsa och relaterade ämnen. Texterna gör inte anspråk på att vara fullständiga och det kan inte heller garanteras att informationen är aktuell, korrekt och balanserad. Det innehåll som presenteras här är enbart avsett att ge neutral information och allmänbildning. De utgör inte en rekommendation eller reklam för de diagnostiska förfaranden, behandlingar eller läkemedel som beskrivs eller nämns. Informationen och annat innehåll som tillhandahålls på denna blogg eller i länkat material är inte avsett som medicinsk rådgivning och ska inte heller tolkas som en ersättning för professionell medicinsk expertis eller behandling. Om du eller någon annan har ett medicinskt problem bör du kontakta din läkare eller söka annan professionell medicinsk behandling. Ignorera eller dröj aldrig med att söka professionell medicinsk rådgivning bara för att du läser något på den här bloggen eller i länkat material. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation ska du omedelbart ringa din läkare eller larmcentralen. De åsikter och åsikter som uttrycks i den här bloggen har inget samband med universitetens, sjukhusens, hälsovårdens eller andra institutioners åsikter och åsikter.

Texterna ersätter inte på något sätt en läkares eller apotekares professionella råd och bör inte användas som grund för en oberoende diagnos och för att påbörja, ändra eller avsluta behandling av sjukdomar. Rådgör alltid med den läkare du litar på vid hälsofrågor eller klagomål.

Uppgifternas riktighet

Silkroot LLC strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, men kan inte hållas ansvarig för bristande eller felaktig information. Silkroot LLC tillhandahåller all information i befintligt skick. Du förstår att du använder all information som finns tillgänglig här på egen risk.

Icke-tillägg

Förekomsten av annonser och hyperlänkar från tredje part utgör inte ett godkännande, en garanti, en garanti eller en rekommendation från Silkroot LLC. Gör din egen due diligence innan du bestämmer dig för att använda tredjepartstjänster. Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Inga råd

Den information som tillhandahålls på denna webbplats utgör inte någon form av rådgivning och du bör inte behandla webbplatsens innehåll som sådan. Silkroot LLC rekommenderar inte att någon produkt ska köpas, säljas eller användas av dig. Gör din egen due diligence.

Upphovsrätt

Varumärken, logotyper och varumärken tillhör deras respektive ägare, Silkroot LLC är inte en officiell partner. Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av Silkroot LLC respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. De angivna varumärkena tillhör sina respektive ägare. Foton, videor: envato, istock och andra.

Marknadsplats

På grund av tekniska begränsningar är det inte möjligt att garantera att återförsäljarnas information är helt korrekt och fullständig. Vid avvikelser mellan informationen på denna webbplats och på handlarnas webbplats ska den senare gälla.