Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Silkroot LLC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelen of schade als gevolg van de vermelde informatie, aanbevelingen of referenties. De inhoud van deze homepage is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie is geen aanbeveling en is in geen geval een vervanging voor professioneel advies van deskundigen. Gelieve bij het nemen van beslissingen gecertificeerde deskundigen te raadplegen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Wanneer wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Informatie over de authenticiteit van klantenbeoordelingen

De beoordelingen worden niet gecontroleerd op echtheid voordat ze worden gepubliceerd. Ze kunnen dus ook afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten niet daadwerkelijk hebben gekocht / gebruikt. Reviews weerspiegelen uitsluitend de meningen en standpunten van de auteur, niet van Silkroot. Silkroot verifieert of onderschrijft geen enkele bewering in deze reviews.

Medische disclaimer

Deze blog biedt algemene informatie en discussie over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De teksten pretenderen niet volledig te zijn, noch kan de actualiteit, juistheid en evenwichtigheid van de gepresenteerde informatie worden gegarandeerd. De hier gepresenteerde inhoud is uitsluitend bedoeld om neutrale informatie en algemene voorlichting te geven. Ze vormen geen aanbeveling of reclame voor de beschreven of vermelde diagnostische procedures, behandelingen of geneesmiddelen. De informatie en andere inhoud die op deze blog of in gelinkt materiaal wordt verstrekt, is niet bedoeld als medisch advies, noch mag het worden opgevat als vervanging van professionele medische expertise of behandeling. Als u of iemand anders een medisch probleem heeft, moet u uw arts raadplegen of andere professionele medische behandeling zoeken. Negeer of stel het inwinnen van professioneel medisch advies nooit uit alleen omdat u iets leest op deze blog of in materiaal waarnaar wordt verwezen. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten in deze blog zijn niet gerelateerd aan die van universiteiten, ziekenhuizen, gezondheidszorgpraktijken of andere instellingen.

De teksten vervangen geenszins het professionele advies van een arts of apotheker en mogen niet worden gebruikt als basis voor een onafhankelijke diagnose en het instellen, wijzigen of beëindigen van de behandeling van ziekten. Raadpleeg bij gezondheidsvragen of klachten altijd de arts die u vertrouwt.

Nauwkeurigheid van de informatie

Silkroot LLC zal zich inspannen om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of foutieve informatie. Silkroot LLC verstrekt alle informatie zoals ze is. U begrijpt dat u alle hier beschikbare informatie op eigen risico gebruikt.

Niet-ondertekend

Het verschijnen van advertenties en hyperlinks van derden vormt geen goedkeuring, garantie, waarborg of aanbeveling door Silkroot LLC. Doe uw eigen onderzoek voordat u beslist om diensten van derden te gebruiken. Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet redelijk. Als wij kennis krijgen van overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Geen advies

De informatie op deze website vormt geen enkel advies en u mag de inhoud van de website niet als zodanig behandelen. Silkroot LLC beveelt geen enkel product aan dat u moet kopen, verkopen of gebruiken. Doe uw eigen onderzoek.

Copyright

Aangewezen handelsmerken, logo's en merknamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, Silkroot LLC is geen officiële partner. De inhoud en werken gecreëerd door de site exploitanten op deze pagina's zijn onderworpen aan het auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie, of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het bereik van de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet werd gecreëerd door Silkroot LLC, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Aangewezen handelsmerken behoren tot hun respectievelijke eigenaars. Foto's, Video's: envato, istock en andere.

Marktplaats

Wegens technische beperkingen is het niet mogelijk de volledige juistheid en volledigheid van de informatie door de handelaren te garanderen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op deze website en die op de website van de handelaar, prevaleert deze laatste.